Младежта оформя утрешния ден на Европа

Младежта оформя утрешния ден на Европа

Младежта оформя утрешния ден на Европа
От добри идеи до въздействие

Проект U4EU 2.0: Младежта оформя утрешния ден на Европа е наследник на проект U4EU: Младежки дебат за бъдещето на Европа (2020–2022). U4EU 2.0 продължава мисията да дава възможност на младите хора активно да оформят бъдещето на Европа с основен фокус върху засилване на младежката ангажираност, демократично участие и застъпничество. U4EU 2.0 включва серия от младежки срещи, тематични семинари, обучителни сесии, разработване на политики и усилия за застъпничество, проведени в 9 държави от ЕС. Тези дейности са насочени към ключови предизвикателства, пред които са изправени младите хора, вкл. ограничено участие в създаването на политики, пропуски в осведомеността относно институциите и политиките на ЕС, недостатъци в дигиталната грамотност и неравенства в участието на пола и многообразието.

Чрез международно сътрудничество и използване на обширни изследвания и предишен опит, U4EU 2.0 предоставя на младите участници основни умения, знания и възможности да станат активни заинтересовани страни в оформянето на една по-приобщаваща и демократична Европа. U4EU 2.0 не е крайно усилие; проектът има за цел да остави трайно наследство от информирани, ангажирани и овластени млади граждани, които продължават да се застъпват за положителна промяна в Европа. Чрез насърчаване на младежкото участие, укрепване на демократичните ценности и насърчаване на приобщаващи политики, U4EU 2.0 е фар на надежда за по-светло европейско бъдеще. Проектът възнамерява да насърчи по-голямо чувство за принадлежност към ЕС и неговите основни ценности сред младите европейци.

Новини по проекта: 

Времева рамка: Май 2024 – април 2026 г.
Партньори: ANCE (Greece) – водещ партньор, NOUS (Italy), Clube Intercultural Europeu (Portugal), Cross Cultural Bridges (Netherlands), KMGNE (Germany), UNITED for Intercultural Action (Hungary), VOLONTEUROPE (Belgium), Associació Mitjans - Xarxa d'Educadors i Comunicadors (Spain), Multi Kulti Collective (Bulgaria)
Финансиране: Европейската комисия, програма „Граждани, равенство, права и ценности“