Да празнуваме солидарността

Celebrating_Solidarity.jpg

Да празнуваме солидарността

Да празнуваме солидарността в Европа

„Мулти култи колектив” е национален партньор в новия международен проект „Да празнуваме солидарността” (Celebrating Solidarity). Той цели да проучи и развие отношението към солидарността и филантропията в европейските общества, както и да стимулира дебат по темата.

Партньорите по проекта са неправителствени организации от 6 европейски държави – Сърбия, България, Унгария, Полша, Македония и Албания. Всички те имат дълъг опит в посрещането и справянето с кризи – както създадени от човека (политически, социални, въоръжени конфликти и т.н), така и природни бедствия (земетресения, наводнения и т.н.). Проектът изследва трудните моменти и поведението на гражданите в тях, празнувайки и утвърждавайки солидарността и любовта към човека по време на конфликти и бедствия.

В рамките на проекта партньорите ще

(1) направят проучване за нагласите на младежите за филантропията, дарителството, доброволчеството, гражданското участие, солидарността чрез фокус групи и забавен онлайн тест;
(2) създадат Европейски онлайн музей на солидарността с вдъхновяващи истории, снимки, видео, аудио;
(3) организират национални Фестивали на солидарността с поредица събития като концерти, изложби, дискусии, кулинарни събития и т.н.;
(4) организират и участват в голяма международна Конференция на солидарността в Белград, която ще обсъди успехите и пречките пред солидарността със специален фокус върху насърчаването й сред младите хора.

Официален сайт

Новини и продукти:

Период на изпълнение: Октомври 2016 – септември 2017 г.
Партньори: Ana and Vlade Divac Foundation – водещ партньор (Сърбия), DemNet (Унгария), Partners Albania (Албания), Foundation RadioKit (Полша), Mladiinfo International (Македония), Multi Kulti Collective (България)

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програма „Европа за гражданите”

Print