Ефективно включване на бежанци

Effective inclusion of refugees
Наръчник за практици

През последните години понятието "добра практика" се превърна в ключова концепция в разработването, финансирането, изпълнението, оценката и популяризирането на проекти, насочени към интеграцията на получилите закрила. Какво обаче наричаме "добра практика" в интеграцията? На европейско ниво все още липсват ясни критерии, които могат да бъдат приложени при разработването и изпълнението на проекти, за да се увеличи максимално потенциалното им въздействие.

През 2020-2022 г. Migration Policy Group (MPG) с подкрепата на ВКБООН се заема да създаде интеграционен инструмент, базиран на най-добрите европейски изследвания и стандарти. Инструментът ще бъде пилотиран в 7 държави (България, Гърция, Сърбия, Италия, Малта, Полша и Финландия) и ще се базира на обратната връзка на ключови заинтересовани страни. Процесът цели да създаде стабилна мрежа от практици и организации във всяка от тези държави, които напълно разбират и използват инструмента в своите програми.

Новини и развития:

Времева рамка: Септември 2020 - Май 2022 г.
Партньори: Migration Policy Group (Белгия) - водещ партньор, Migration Institute of Finland (Финландия), Hellenic Foundation for European and Foreign Policy - ELIAMEP (Гърция), Gaia Testore (Италия), People for Change Foundation (Малта), Center for Migration Research, Warsaw University (Полша), Grupa 484 (Сърбия), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: ВКБООН