Европейски сайт за интеграция

EWSI.png

Европейски сайт за интеграция

Ние сме националният координатор

Мулти култи колектив  е национален координатор на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) от 2013 г. EWSI е официален портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС, и е замислен като „едно гише“ за обединяване и предоставяне на съществуваща информация и добри практики в областта на интеграцията на мигрантите от всички страни членки. Ролята на националния координатор е да събира и предоставя информация за интеграцията в България. EWSI е една чудесна възможност за всички заинтересовани страни, работещи в областта на интеграцията в България, да разпространяват информация за своята работа.