Студентски практики

Student Internships
В подкрепа на бежанци и мигранти

В България липсва работеща държавна система за интеграция на чужденци. Кризата, породена от COVID-19, увеличи трудностите за живот на всички, но особено силно засегна търсещите закрила, бежанците и мигрантите. За да предоставят допълнителна подкрепа, Мулти култи колектив, ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и други неправителствени организации, които работят на терен с чужденците в София, създадоха иновативна стажантска програма. Тя използва кризата като възможност за надграждане на вече създадени партньорства, но и въвлича академичната общност – преподаватели и студенти от различни университети, в подкрепа на интеграцията. Така чужденците получават повече подкрепа, НПО-тата увеличават своя капацитет, а студентите придобиват реален практически опит. В проекта бежанската и местната общност си подават ръка чрез студентските стажове. Младежите разработват комуникационна кампания, с която да противодействат на предразсъдъците и речта на омразата. Научените уроци от стажовете се описват в специални броеве на академичния бюлетин "Бежанците: Днес и утре", издаван от Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН.

Дейностите по проекта включват:

  • Привличане на преподаватели от академичната общност;
  • Подбор на мотивирани студенти;
  • Въвеждащо обучение, което подготвя студентите за работа;
  • Изготвяне на редица материали в подкрепа на стажантите;
  • Реализиране на двумесечни студентски стажове в НПО и в общинското Бюро за информация и услуги на граждани на трети страни;
  • Реализиране на комуникационна кампания против речта на омразата;
  • Публикуване на специални броеве на академичния бюлетин "Бежанците: Днес и утре", издаван от Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН;
  • Финално общностно събитие за споделяне на научените уроци;
  • Създаване на Фейсбук група Студенти в  подкрепа на бежанци и мигранти, където академичната общност продължава да комуникира и след приключване на проекта.

Новини по проекта:

Времева рамка: Декември 2020 г. – септември 2022 г.
Партньори: ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти, Български червен кръст, Съвет на жените бежанки в България, Каритас София, Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права – ФАР, Академичен съвет по въпросите на бежанците към ВКБООН
Финансиране: Столична община по програма "Кризата като възможност" – през 2020/2021 г., Столична община по програма "Социални иновации" – през 2022 г.

Столична община лого