ВКЛЮЧВАНЕ НА БЕЖАНЦИ

IMG_20190110_141656-1024x758.jpg

ВКЛЮЧВАНЕ НА БЕЖАНЦИ

Международна обучителна програма

Социално включване на особено уязвими млади бежанци чрез неформално образование е дългосрочен тренинг за насърчаване на социалното включване на особено уязвимите млади бежанци чрез неформално образование (НФО). Обучението е предназначено за 25 специалисти от България, Германия, Гърция, Италия и Турция, които работят директно с целевата група. Чрез проекта участващите младежки работници ще бъдат запознати и оборудвани с инструменти на НФО, но също така ще създадат, изпробват и консолидират адаптирани инструменти за НФО, които ще бъдат събрани и представени в наръчник.

Участниците са социални или младежки работници, междукултурни медиатори, преподаватели и лидери на бежанската общност, заинтересовани да научат повече и да разсъждават върху методите на НФО и да ги прилагат в работата си.

Програмата съдържа 3 международни срещи с работен език английски:

  • Първа среща „Социално включване на особено уязвими млади бежанци“ (17-22 ноември 2019 г. в Солинген, Германия)
  • Работно посещение (job shadowing) в Болоня, Италия за петима избрани участници
  • Консолидиращ тренинг и финална конференция (23-27 март 2020 г. в София, България)

Повече инфо за програмата има тук.

Кандидатстване: Ако се интересувате да научите повече за проекта и да кандидатствате за тази страхотна възможност за обучение, моля, последвайте линка. Крайният срок за кандидатстване е 27 септември 2019.

Времева рамка: Август 2019 – юли 2020
Партньориmigration_miteinander e.V. (Германия) – водещ партньор, Associazione Interculturale Universo (Италия), Conflictus Conflict Resolution Training and Consultancy (Турция), Allileggie Solidarity Now (Гърция), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Европейски съюз, Програма Еразъм +

EU-logo