Покана за кандидатстване: Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти 2022

05/17/2022
Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти 2022

Студент в София ли сте? Познавате ли бежанци и мигранти? Имате ли интерес да се запознаете с тях и да им помогнете да се интегрират в нашия град? Искате ли да станете част от екипа на първото общинско Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани, Мулти култи колектив или Център за правна помощ Глас в България

Търсят се 8 мотивирани студенти, които да направят стаж с гъвкаво работно време в следните организации: 

Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани:

 • Сътрудник информационна база (поддържане и разширяване на бази данни с работодатели, здравни заведения, училища и др.)
 • Сътрудник работа с чуждестранни общности (поддържане и разширяване на бази данни с чуждестранните общности в София, вкл. чуждестранни студенти и др.)
 • Сътрудник социални дейности с украински език (придружаване на украинци до административни и здравни институции, превод на документи и материали, устен превод и др.)
 • Сътрудник комуникации (създаване на комуникационни материали и публикации за социалните медии)

Мулти култи колектив:

 • Сътрудник събития (организиране на събития, обучения, конференции, помощ при провеждане, превод и др.)
 • Сътрудник комуникации  - създаване на съдържани (създаване на авторски статии, статии за сайта и съдържание за социалните медии, вкл. графични изображения)

Център за правна помощ Глас в България:

 • Участие и съдействие (правно, административно съдействие и съдействие при езикови преводи) на ежеседмичното приемно време в офиса на ЦПП
 • Участие и съдействие (правно, административно съдействие и съдействие при езикови преводи) при редовните посещения в Специалните домове за временно настаняване на чужденци и работата на организацията в Регистрационно-приемателните центрове
 • За стажанти с правна насоченост - възможност за работа по съдебни дела и казуси
 • Съдействие при работа и връзка с различни институции
 • Изготвяне на проучвания, доклади, статии, публикации
 • Възможност за участие в инициативите на организацията по застъпничество и комуникации
 • Съдействие и възможност за участие в различни събития
 • Техническо съдействие при оформлението на интернет страници, работа със социални мрежи, дизайн, онлайн публикации и комуникации

Кога?

Стажът се провежда в продължение на 2 месеца в периода 13 юни - 12 август 2022 г.

Къде?

Дейностите се извършват в София - Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани (Бул. Христо Ботев 111), офиса на Център за правна помощ Глас в България (Ул. Триадица 5Б, офис 226), на други локации в София в зависимост от задачата и/или онлайн. 

За кого е подходящ стажът?

За студенти в бакалавърска и магистърска програма, които изучават специалности като Социални дейности, Право, Социология, Политология, Философия, Филология, Човешки права, Изкуство, Комуникации, Бизнес администрация, Мениджмънт, и други. Списъкът не е изчерпателен и всеки, който има интерес, е добре дошъл да кандидатства.

В какво се състои стажът?

Стажът включва вашето участие във всички изброени дейности:

 • 9 юни, 15:00 – 20:00 ч. – въвеждащо онлайн интерактивно обучение, водено от експерти от ВКБООН и Мулти култи колектив, на тема бежанците и тяхната интеграция, провеждане на малко етнографско проучване, създаване и реализиране на комуникационна кампания, развитие на социални иновации;
 • 13 юни - 12 август – провеждане на стаж
 • 13 юни - 12 август – участие в онлайн комуникационна кампания чрез създаване на 2 поста (текст и картинка) за вашия опит по време на стажа;
 • 13 юни - 31 юли  – създаване на 1 текст за вашия опит по време на стажа за Академичния бюлетин Бежанците: Днес и утре;
 • 8 септември – участие в заключителна онлайн среща, на която да бъдат представени разработените материали, поуките от съвместната работа и планиране на следващи партньорски дейности.

Какви ще бъдат задачите ми по време на стажа?

Стажът ще се провежда с гъвкаво работно време, което ще бъде уговорено двустранно между избраните стажанти и съответната организация.

В зависимост от избраната позиция те ще включват:

 • Събиране и обработване на информация; 
 • Изготвяне и поддържане на бази данни (напр. идентифициране на доброволци, работодатели и др. полезни контакти);
 • Връзки с различни заинтересовани страни (работодатели, училища, университети, НПО, мигрантски и бежански организации, и др.);
 • Проучвания сред мигранти и бежанци за достъп до услуги (финансови, образователни, заетост, здравни, и др.);
 • Проучвания и описание на добри практики за достъп до информация и услуги на мигранти и бежанци.
 • Участие в социални консултации и социални интервюта; 
 • Извършване на устен и писмен превод; 
 • Придружаване на бежанци и мигранти до административни и здравни институции; 
 • Изготвяне на бази данни с идентифицирани нужди; 
 • Подкрепа при предоставяне на хуманитарна помощ; 
 • Менторство и подкрепа в интеграционния процес на бежанци и мигранти;
 • Организиране на събития, вкл. интеграционни събития, конференции, обучения и др.;
 • Създаване на комуникационни материали, вкл. авторски статии, материали за социалните медии и др.;
 • Поддръжка на уебсайт, вкл. качване на материали, превод и др. 

Какво ще получа от участието си в стажа?

 • Безценен опит в професионален екип от експерти в интеграцията на бежанци и мигранти; 
 • Разбиране на предизвикателствата, с които се сблъскват чужденците в България; 
 • Усещането, че си помогнал на човек в нужда; 
 • Въвеждащо онлайн интерактивно обучение, водено от експерти от ВКБООН и Мулти култи колектив, на тема бежанците и тяхната интеграция, провеждане на малко етнографско проучване, създаване и реализиране на комуникационна кампания, развитие на социални иновации; 
 • Възможност за създаване и реализиране на комуникационна кампания; 
 • Възможност за публикуване на авторски текст в Академичния бюлетин „Бежанците: Днес и утре“; 
 • Възможност за обмен с колеги от други специалности и университети; 
 • Финансова компенсация в размер на 200 лв. бруто на месец; 
 • Удостоверение за участие в стажа.

Какви документи са ми необходими за започване на стажа?

 • Подписване на декларация за конфиденциалност
 • Декларация за информирано съгласие и обработка на лични данни

Как да кандидатствам? 

Можете да кандидатствате до 5 юни 2022 г. чрез тази форма –
https://forms.gle/LYAqfxmgDgdjemEk6 

Преминалите на първи кръг кандидати ще бъдат поканени на интервю в периода 1-7 юни 2022 г. 

Кога ще бъдат обявени избраните кандидати? 

Избраните кандидати ще бъдат информирани по имейл на 8 юни 2022 г. 

Имате въпроси? 

Задайте ги писмено на bistra@multikulti.bg или във фейсбук и/или се включете в онлайн инфо сесия на страницата във фейсбук на Мулти култи колектив на 30 май 2022 г. от 18:15  ч.

//

Проектът „Студенти подкрепят социалното включване на бежанци в София“ се реализира от Мулти култи колектив в партньорство с Асоциация за развитие на София, Български червен кръст, Център за правна помощ Глас в България, ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и Академичния съвет по въпросите на бежанците. Проектът се финансира от Столична община по програма „Социални иновации“.