Отразяване на темата бежанци и мигранти и противодействие на речта на омразата

03/25/2022
Отразяване на темата бежанци и мигранти и противодействие на речта на омразата

Мулти култи колектив и Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет имат удоволствието да ви поканят на интерактивно обучение за повишаване на знанията и уменията ви в областта на медийното отразяване на миграцията и интеграцията и противодействието на речта на омразата.

Обучението ще се състои на 4 април 2022 г. от 13:00 до 18:00 ч. и на 9 април 2022 г. от 10:00 до 16:00 ч. във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет (ул. Московска 49, София), 1 етаж, зала 13.

Обучението ще включва богата лекционна част, представена от водещи медийни експерти, и интерактивни практически дейности. То ще бъде полезно за студенти и  медийни професионалисти, вкл. обучаващи се в специалности, свързани с медии, връзки с обществеността и др.

За да участвате, моля, направите предварителна регистрация тук - https://forms.gle/1EQimuW7bpCjCrRp6

 

По време на обучението ще представим и разгледаме:

  • Информация за миграцията и интеграцията в България
  • Международните медийни стандарти за отразяване на новини, свързани с мигранти и  бежанци
  • Практически съвети за работа с мигранти и бежанци
  • Гледната точка на мигрант/бежанец, живеещ в София
  • Разликата между свободата на словото и речта на омразата
  • Европейски политики, свързани с ограничаването на речта на омразата
  • Редица практически задачи
  • Възможности за разработване на авторски материали като част от проекта “Мигранти с таланти” и публикации в медийни партньори
  • Възможности за стаж в НПО в подкрепа на мигранти и бежанци

Повече информация за обучението:

Първа част: 4 април 2022 г. от 13:00 до 18:00 ч. В първия ден на на обучението основен фокус ще бъде медийното отразяване на теми, свързани с мигрантите и бежанците - стандарти, примери, добри практики. Лектори ще бъдат Бистра Иванова, председател на Мулти култи колектив, Ирина Недева, председател на Асоциацията на европейските журналисти - България и журналист в Българското национално радио и Мария Черешева, зам.-председател на Асоциацията на европейските журналисти - България и журналист в Дарик радио. Фасилитатор ще бъде Диана Недева, координатор на Мулти култи колектив.

Втора част: 9 април 2022 г. от 10:00 до 16:00 ч. Вторият ден на обучението ще обхване теми, свързани със свободата на словото и  речта на омразата. Освен лекционна част, тук отново ще има практическа задача, в която участниците ще работят върху идентифицирането на значими обществени теми и изготвянето на ключови послания и кампании. Фасилитатор ще бъде Диана Недева, координатор на Мулти култи колектив.

Детайлна програма на обучението можете да намерите тук.

За контакти:
Бистра Иванова, председател, Мулти култи колектив
bistra@multikulti.bg
+359 89 823 9850

---

Проект „Мигранти с таланти“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 141,000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Мигранти с таланти е да подчертае позитивния принос, който мигрантите носят в България, и така да подкрепи тяхната интеграция. www.activecitizensfund.bg

Проект „Активни европейски граждани срещу речта на омразата“ се финансира от Програма “Европа за гражданите” на Европейския съюз.