Покана за обучение и финансиране на НПО и читалища извън София

02/14/2022
Migrants got Talent poster

Покана за обучение и финансиране на НПО и читалища извън София: Подкрепете интеграцията на мигранти с таланти във вашия град

За реализиране на проект “Мигранти с таланти”, изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Сдружение Мулти култи колектив обявява конкурс за обучение и финансиране на дейности на НПО и читалища с активности извън София, които да подкрепят интеграцията на чужденците в тяхното населено място.

 

Накратко за проекта “Мигранти с таланти”:

Проектът цели да подкрепи двустранния процес на интеграция между чужденците, които живеят в България, и приемащото общество, като се противопостави на ксенофобията, дискриминацията и речта на омразата по позитивен начин. “Мигранти с таланти” е мащабна национална медийна кампания за популяризиране на приноса на мигрантите у нас - граждани на ЕС, граждани на трети страни, бежанци, търсещи закрила и лица без гражданство. Този принос може да бъде в сферата на изкуството, културата, бизнеса, спорта, кулинарията, социалните активности, науката и др. Проектът се реализира в София и 10 други града, които ще бъдат определени чрез настоящата покана. Дейностите извън София включват:

 1. Организиране на събития на местно ниво (на живо или онлайн в зависимост от актуалните противоепидемични мерки), чиито домакини са чужденци. Целта на тези събития е мигрантите са споделят с местната общност своите таланти по въздействащ и позитивен начин, като така засилят двустранния процес на интегрция. Тези събития могат да бъдат във формата “Мулти култи китчън”, концерти, работилници, изложби, кулинарни курсове, лекции и др.
 2. Създаване на ново издание на “Мулти култи картата” с чуждестранни заведения и магазини на местно ниво - това могат да бъдат ресторанти, сладкарници, пекарни, магазини и др., които имат собственик или главен готвач чужденец и представят ястия и напитки от съответната страна. Локациите в София ще бъдат публикувани на печатна карта, а локациите от страната заедно с тези от София - на онлайн платформа.
 3. Реализиране на комуникационна кампания на местно ниво - сключване на медийни партньорства с местни медии - ТВ, радио, вестници, списания, онлайн медии, които да отразяват дейностите по проекта, както и да представят мигрантите с таланти, вкл. чрез създаване на репортажи, интервюта и др.
 4. Финално заключително шоу на голяма сцена “Мигранти с таланти”, в което чужденци от цялата страна, участници в проекта, да покажат своите таланти в сферата на музиката, танците, театъра, фокусите, комедията и др. Събитието ще се проведе в София, а партньорите от страната могат да номинират подходящи според тях мигранти от техните населени места.

Проектът продължава до март 2024 г.

Задачи на партньорите:

 • Идентифициране на мигранти с таланти на местно ниво - чужденци, които са добри и имат какво да споделят в различните форми на изкуство - танци, музика, рисуване, театър или друго изкуство, спорта, бизнеса, кулинарията, науката и др.
 • Организиране на общо 6 събития, водени от мигранти, през 2022 и 2023 г. - по 3 годишно. Задължително поне 2 от тях са във формата “Мулти култи китчън” и 4 може да са напр. концерт, кулинарен курс, арт работилница, изложба, дискусия, презентация и др.
 • Идентифициране и представяне на 2 локации за “Мулти култи картата” на местно ниво - ресторанти, пекарни, сладкарници, магазини, чиито собственици или главни готвачи са чужденци и предлагат автентични храни и напитки. Това включва вземане на интервю от собственика/главния готвач, писане на кратка статия за локацията, създаване на професионални снимки и др.
 • Организиране на общо 6 медийни публикации в местни медии през 2022 и 2023 г. - по 3 годишно. Това може да са репортажи от събития, интервюта, статии и др. с мигрантите.
 • Номиниране на мигранти с таланти за участие във финалното шоу на голяма сцена в София - по желание.

Мулти култи предлага:

 • Обучение на партньорите - то ще се проведе в София на 12-13 март 2022 г. Целта му е да изгради капацитет на НПО и читалища от различни градове в страната за подкрепа за интеграцията на мигранти и овластяването им. Също така цели да обнови и разшири партньорската мрежа на Мулти култи колектив извън столицата. Мулти култи колектив поема разходите на 1 участник от организация за транспорт (до София и обратно), спане, храна и др.
 • Финансиране за дейностите - общо 2,180 евро за целия период на проекта 2022-2023 г. (900 евро за организиране и провеждане на 6 събития, 300 евро за организиране на 6 медийни публикации по проекта, 200 евро за представяне на 2 локации за Мулти култи картата; в допълнение Мулти култи колектив ще финансира 400 евро за наем зала за 4 събития, 200 евро за професионален фотограф за 2 дни, 180 евро за материали за 6 събития)
 • Менторска подкрепа от екипа на Мулти култи колектив, вкл. подкрепа в идентифицирането на мигранти с таланти, организирането на събитията, представянето на локации за Мулти култи картата, развитието на комуникационната стратегия и др.
 • Включване в мрежата на Мулти култи колектив и обмяна на информация и възможности за участие в други проекти, събития и дейности на национално и европейско ниво.

 

Допустими кандидати:

Право на участие имат НПО и читалища, които са активни извън София, имат опит или интерес да работят за интеграцията на мигранти в своите общности и имат организационен опит.

 

График на дейностите:

 • Кандидатстване в срок до 27 февруари 2022 г. (вижте по-долу как)
 • Преглед по документи до 28 февруари 2022 г.
 • Покана за интервю на селектираните на първи кръг участници на 28 февруари 2022 г.
 • Провеждане на онлайн интервю в периода 1-4 март 2022 г.
 • Обявяване на одобрените участници на 7 февруари 2022 г. на страницата на Мулти култи колектив и информирани по имейл
 • Провеждане на обучението на живо в София на 12 и 13 март 2022 г. в София - от 13:00 ч. на 12-ти до 12:30 на 13-ти март
 • Реализиране на дейностите - 2022 и 2023 г.

 

Кандидатстване:

Моля, попълнете документ “Формуляр за кандидатстване” и го прикачете онлайн тук - https://form.jotform.com/220443370812043 в срок до 27 февруари 2022 г.

Адрес за запитвания:

info@multikulti.bg

---

Допълнителна информация:

Сдружение Мулти култи колектив над 10 г. работи за интеграцията и постигането на равноправие на гражданите на ЕС и трети страни и бежанци в България, като изпълнява проекти както на ниво политики, така и „на терен” с целевите групи. През годините е получавало множество отличия и награди на национално и европейско ниво, вкл. от Европейската комисия, OECD и др.

Инициативата Мулти култи китчън стартира през 2012 г. и представлява неформално полудневно културно-кулинарно събитие, посветено на определена държава. Представители на тази страна са поканени да вземат водеща роля при определяне на сценария на самото събитие – то може да включва кратка презентация за съответната страна, дегустация на автентична кухня, музика на живо, танци, прожекция на видео, демонстрация на традиционни носии, работилница по занаяти и т.н.

Инициативата Мулти култи карта стартира през 2013 г. и представлява хартиена и онлайн карта, на която са картографирани автентични чуждестранни ресторанти, магазини, пекарни, сладкарници от над 20 държави. Инициативата дава видимост на кулинарното и културното многообразие, както и подпомага икономическата интеграция на мигрантите и бежанците. Инициативата е обявена за „добра практика” от Европейската комисия и е номинирана за „Проект на годината 2014” на Фондация „Лале”.

--

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение “Мулти култи колектив” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.