Покана за кандидатстване Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти

01/18/2021
facebook image 1_smaller.PNG

Студент в София ли сте? Познавате ли бежанци или мигранти? Имате ли интерес да се запознаете с тях и да им помогнете? Искате ли да станете част от екипа на едно от 5-те най-добри български НПО?

Търсят се 10 мотивирани студенти, които да направят стаж с гъвкаво работно време в някоя от следните организации:

 • Български червен кръст – минимум 2 месеца
 • Каритас София – минимум 3 месеца
 • Съвет на жените бежанки в България – минимум 2 месеца
 • Фондация за достъп до права – ФАР – минимум 2 месеца
 • Център за правна помощ „Глас в България“ – минимум 2 месеца

Кога?

Стажовете се провеждат в продължение на минимум 2 (за всички НПО освен Каритас София) или 3 месеца (само за Каритас София) между 1 март и 30 април или 1 март и 31 май 2021 г.

Къде?

Дейностите могат да се провеждат както в офисите на организациите в София, така и онлайн по взаимна уговорка.

За кого е подходящ стажът?

За студенти в бакалавърска и магистърска програма, които изучават специалности като Право, Социални дейности, Социология, Политология, Философия, Филология, Човешки права, Изкуство, Комуникация и други. Списъкът не е изчерпателен и всеки, който има интерес, е добре дошъл да кандидатства.

В какво се състои стажът?

Стажът включва вашето участие във всички изброени дейности (по възможност):

 • 26 февруари вечерта и 27 февруари сутринта – 1-дневно въвеждащо онлайн интерактивно обучение, водено от експерти от ВКБООН и Мулти култи колектив, на тема бежанците и тяхната интеграция, как се прави малко етнографско проучване, как се създава и реализира комуникационна кампания, как се развиват социални иновации;
 • 1 март – 30 април (1 март – 31 май само за Каритас София) – провеждане на стаж в избраното от вас НПО;
 • 1 март – 30 април (1 март – 31 май само за Каритас София) – участие в създадена от всички нас медийна кампания чрез създаване на 2 поста (текст и картинка) за вашия опит по време на стажа;
 • 1 март – 30 април (1 март – 31 май само за Каритас София) – написване на 1 текст за вашия опит по време на стажа за Академичния бюлетин „Бежанците: Днес и утре“ (https://academia.bcrm-bg.org/%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d1%8e%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b8/);
 • 28 май – финална общностна среща с участието на 50 студенти, преподаватели, НПО, международни организации, медии и др.

Какви ще бъдат задачите ми в избраната от мен организация?

Стажът в 5-те НПО ще се провежда с гъвкаво работно време, което ще бъде уговорено двустранно между избраните стажанти и всяка от организациите.

В организациите, предлагащи помощ за социална адаптация и интеграция (Български червен кръст, Каритас София, Съвет на жените бежанки в България), дейностите са:

 • Участие в социални консултации и социални интервюта;
 • Придружаване на лица до административни и здравни институции;
 • Изготвяне на бази данни с идентифицирани нужди;
 • Подкрепа при предоставяне на хуманитарна помощ;
 • Менторство и подкрепа в интеграционния процес на бежанци;
 • Създаване на комуникационни материали и др.

В организациите, предоставящи правна помощ (Фондация за достъп до права – ФАР и Център за правна помощ „Глас в България“), дейностите са следните:

 • Включване в работата по реални правни казуси: съдействие на ментор-адвокат в процеса на предоставяне на правна помощ и директно общуване с доверителите; проучване на документация; подготвяне на проекти за съдебни процесуални действия;
 • Изготвяне на тематични проучвания относно страните на произход на лицата, търсещи международна закрила, които да се използват като референции в хода на процесуални действия;
 • Изготвяне на проучвания на добри практики от Европа при оказване на правна помощ на бежанци и граждани на трети страни; подкрепа от страна на НПО за държавни институции и др.

Какво ще получа от участието си в стажа?

 • Безценен опит в най-добрите български НПО, които работят на терен с бежанци и мигранти;
 • Разбиране на предизвикателствата, с които се сблъскват чужденците в България;
 • Усещането, че си помогнал на човек в нужда;
 • 1-дневно въвеждащо онлайн интерактивно обучение, водено от експерти от ВКБООН и Мулти култи колектив, на тема бежанците и тяхната интеграция, как се прави малко етнографско проучване, как се създава и реализира комуникационна кампания, как се развиват социални иновации;
 • Възможност за създаване и реализиране на комуникационна кампания;
 • Възможност за публикуване на авторски текст в Академичния бюлетин „Бежанците: Днес и утре“;
 • Възможност за обмен с колеги от други специалности и университети;
 • Финансова компенсация в размер на 200 лв. бруто на месец за първите 2 месеца;
 • Удостоверение за участие в стажа.

Какви документи са ми необходими за започване на стажа?

 • Някои НПО може да изискат да предоставите свидетелство за съдимост;
 • Някои НПО може да изискат да подпишете декларация за конфиденциалност.

Как да кандидатствам?

Можете да кандидатствате до 7 февруари 2021 г. чрез тази форма – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyJy9G8WbTvtdKngyPB2x_pp2YB9O9S_o2uZOQgwNvSIWnlQ/viewform

Кога ще бъдат обявени избраните кандидати?

Избраните кандидати ще получат имейл на 22 февруари 2021 г. На същия ден техните имена ще бъдат обявени на сайта и фейсбук страницата на Мулти култи колектив (https://www.facebook.com/multikulti.bg).

Имате въпроси?

Задайте ги писмено на bistra@multikulti.bg или във фейсбук https://www.facebook.com/multikulti.bg и/или се включете в онлайн инфо сесия на страницата във фейсбук на Мулти култи колектив (https://www.facebook.com/multikulti.bg) на 25 януари от 17:30 ч.

Всички дейности се провежда по проект „Столицата на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, изпълняван от Сдружение "Мулти култи колектив" с партньорството на ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти, Български червен кръст, Каритас София, Съвет на жените бежанки в България, Фондация за достъп до права – ФАР, Център за правна помощ „Глас в България“.

Проектът се финансира от Столична община по програма „Кризата като възможност“.