The Sofianer

the sofianer

The Sofianer

Ако София беше корица на списание

Проектът поставя София на световната карта чрез включването й в една глобална визуална инициатива - създаване на колекция корици на въображаемото списание The Sofianer като реверанс към култовите корици на списание Тhe New Yorker. Градовете, които до момента са създали собствени визуални интерпретации, са Париж, Токио, Монреал, Шанхай, Брюксел и Милано. Проектът предвижда да въвлече най-добрите художници на България чрез отворена покана на тема как те виждат София, представяне на работите им в изложба във физическа и онлайн среда и иницииране на обществен дебат за миналото, настоящето и бъдещето на столицата.

Сайт на проекта

Времева рамка: февруари 2022 - декември 2024 г.
Партньори: Фондация Кредо Бонум, Мулти култи колектив
Финансиране: Столична община, Българо-американска кредитна банка, Посолство на САЩ в България, Mastercard, 5l speakeasy bar